ΠΛΩΜΑΡΙ - ΛΕΣΒΟΣ - ΕΛΛΑΔΑ

Σάββατο, 11 Ιουνίου 2011

Υποσχέσεις του Κ. Σκανδαλίδη για το φράγμα Σεδούντα στο Πλωμάρι


Το αίτημα για την ολοκλήρωση της λιμνοδεξαμενής Σεδούντα στο Πλωμάρι έθεσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Θεόδωρος Βαλσαμίδης στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Κώστα Σκανδαλίδη,κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την αγροτική ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στη Χίο. Πιο συγκεκριμένα ο κ. Βαλσαμίδης στο πλαίσιο της τοποθέτησης του έθεσε υπόψη του Υπουργού τα εξής:
«Ακούσαμε σήμερα ότι δυστυχώς δεν πρέπει να περιμένουμε τίποτα άλλο από το Πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»σε ότι αφορά νέα αρδευτικά έργα. Θα πρέπει όμως σίγουρα να ολοκληρωθούν τα έργα που έχουν μείνει ημιτελή. Διαφορετικά και τα έργα δεν μπορούν να λειτουργήσουν και τα χρήματα θα ζητηθούν πίσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το λόγο αυτό θα πρέπει κατά προτεραιότητα να ολοκληρωθεί το έργο της λιμνοδεξαμενής Σεδούντα στο Πλωμάρι της Λέσβου. Ένα έργο σημαντικό για την περιοχή του Πλωμαρίου, για το οποίο να σας επισημάνω ότι έχει ολοκληρωθεί και το έργο για την αξιοποίηση του. Η ολοκλήρωση του έργου αποτελεί πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής του Πλωμαρίου.»

Στην απάντηση του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων είπε ότι για την υλοποίηση του έργου της ολοκλήρωσης της λιμνοδεξαμενής του Σεδούντα απαιτείται 1,5 εκ. ευρώ περίπου. Αναζητούμε τα χρήματα αυτά από το Υπουργείο Οικονομικών. Αν πετύχουμε τη χρηματοδότηση, δεδομένης και της παρούσας οικονομικής συγκυρίας, το έργο θα δημοπρατηθεί τον Ιούλιο.
Ιστορικό του έργου
Το έργο της κατασκευή εσωποτάμιας λιμνοδεξαμενής χωρητικότητας 210.000 κυβικών μέτρωννερού, η οποία χωροθετείται στην κοίτη του χειμάρρου Άνυδρου στο σημείο εκβολής του στον χείμαρρο Σεδούντα και είναι γνωστή ως Λιμνοδεξαμενή Σεδούντα υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και το έργο ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 2005με συνολικό Π/Υ 3,5 εκ.ευρώ περίπου.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων χρηματοδότησε τον Οκτώβριο του 2005 με 1.330.000 ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» το έργο της «Αξιοποίησης του Ταμιευτήρα Σεδούντα», το οποίο και ολοκληρώθηκε. Με το έργο αυτό κατασκευάστηκαν τα απαραίτητα δίκτυα και οι εγκαταστάσεις διύλισης με σκοπό τηναξιοποίηση των νερών της Λιμνοδεξαμενής Σεδούντα προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την άρδευση της αγροτικής περιοχής του Πλωμαρίου και την επικουρική τροφοδοσία του Δήμου Πλωμαρίου με νερό ύδρευσης.
Προκειμένου να μπορέσουν να αξιοποιηθούν τα έργα απαιτούνται συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση της λιμνοδεξαμενής, που περιλαμβάνουν την κατασκευή του υπερχειλιστή, την τοποθέτηση στεγανοποιητικής μεμβράνης σε τμήματα του φράγματος και των πρανών και την κατασκευή διαφόρων τεχνικών έργων για την ασφάλιση του έργου έναντι των κατολισθήσεων. Με βάση τη μελέτη που έχει συνταχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίμων ο συνολικός Π/Υ του έργου ανέρχεται σε 1,5 εκ. ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: