ΠΛΩΜΑΡΙ - ΛΕΣΒΟΣ - ΕΛΛΑΔΑ

Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014
ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 18/05/2014
ΕΜΒΛΗΜΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ: Η ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΠΑΛΑΜΕΣ.


ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΣΒΟ
ΞΥΔΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Οι παρακάτω υπογραφόμενοι συγκροτούμε συνδυασμό συμμετοχής στις δημοτικές εκλογές της 18ης Μαΐου για το Δήμο Λέσβου με υποψήφιο Δήμαρχο Δήμου Λέσβου τον κ. Φώτιο-Ιωάννη Ξύδα του Κωνσταντίνου, κάτοικο Μυτιλήνης και οποίος απαρτίζεται από τους εξής:ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ